Susanne Høeg     Psykologrådgivningen     Suomisvej 2, st. th.     1927 Frederiksberg C     CVR nr.: 30 45 28 52     Tlf.:  3013 7676     E-mail: susanne.hoeeg@gmail.com

Cand. Psych.     Autoriseret     Specialist og Supervisor i Børnepsykologi og Psykoterapi     * Medlem af Dansk Psykolog Forening

Psykologrådgivningen     Susanne Høeg

Specialeområder

                     - børn, unge, voksne og familier

                     - kommunikation, samarbejde og udvikling

 

Der kan være mange grunde til at kontakte en psykolog. Som psykolog kan jeg hjælpe dig til at afklare, hvad noget kan handle om og hvilke handle- og løsningsmuligheder, der findes.

I samtalen tager jeg udgangspunkt i din/jeres aktuelle situation, ønsker og behov. Der kan være behov for at klargøre modsatrettede følelser, behov og styrke selvforståelsen, samt på at styrke mestring af følelser, tanker og kropstilstande samtidig med at kontakten til andre styrkes. Der kan arbejdes på at udvikle mere konstruktive og mindre belastende tanke- og følelsesmæssige forestillinger.

Nogle har brug for hjælp til hurtig bearbejdning af helt konkrete problemer. Andre har brug for mere langvarig hjælp på grund af særlige vanskeligheder, eller fordi de vil lære sig selv bedre at kende.

I første samtale finder vi almindeligvis sammen frem til hvilken hjælp eller hvilket forløb, du/I har brug for.

 

Du er meget velkommen til at kontakte mig for at høre nærmere.

Medlem af Dansk Psykolog Forening